OVER ONS

HET BESTUUR

Ghislaine In de Braek, bestuurder
Rik Kroese, voorzitter

DERDE BESTUURDER:

VACATURE  

Ghislaine In de Braek  (6-4-1979, Maastricht)

Van 2000-2007 werkzaam als jurist in diverse werkvelden en op uiteenlopende domeinen. De Jurofoon, het bedrijfsleven, het arrondissementsparket en de Universiteit  Maastricht passeerden de revue.  Vanaf 2007 volgden acht jaren bij de Provincie Limburg. De eerste jaren betrof dit vooral opdrachten op het terrein van het Omgevings- en vergunningenrecht. Vanaf 2013 – 2015 nam ze deel aan het trainee-traject van de provincie Limburg. Een belangrijk project was het opzetten van een bedrijfsbureau voor de culturele instellingen van de gemeente Maastricht, t.w. het Natuurhistorisch Museum, Centre Ceramique en Kumulus. Vanaf 2015 tot heden projectleider van diverse gemeentelijke programma’s, o.a. op het gebied van maatschappelijk vastgoed, Sociaal Domein en de (re-)organisatie van subsidieverstrekking van de gemeentelijke subsidieverstrekking. 

Rik Kroese (11-05-1992, Brunssum)

In 2016 afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Vanaf 2017 werkzaam bij verschillende Limburgse gemeenten, m.n. op het terrein van het ruimtelijke ordening en handhaving. Van 2018 tot juli 2020 als jurist in dienst van de gemeente Roermond, m.n. op het domein leefbaarheid, openbare orde en veiligheid.  In 2020 maakte hij de overstap naar de provinciehoofdstad, Maastricht, aanvankelijk als afdelingsjurist voor het Economie & Cultuur en het Sociaal Domein. Vanaf 2021 aangesteld bij deze gemeente als concernjurist. In die positie verantwoordelijk voor verschillende casuïstiek die zich op allerlei gemeentelijke terreinen voordoet.

Vacature

Eind 2022 werd bestuurder Peggy van Sebillen benoemd als adjunct-directeur bij het Bonnefantenmuseum.Zij is toen afgetreden als bestuurslid van de Stichting Grensovergang. Binnenkort zal de ontstane vacature weer ingevuld zijn. 

DE OPRICHTERS VAN DE STICHTING

Ton Quik en Dorien Schouten zijn de oprichters van de stichting. Zij leerden elkaar kennen in 1973 en zijn in 1976 gehuwd. Vanaf het eerste moment zijn ze naast hun professionele arbeid altijd al in hun vrije tijd bezig geweest met allerlei activiteiten op de uiteenlopende cultuurterreinen. Een aantal keren deden ze dat in de vorm van het verzorgen van lezingen en excursies voor grotere groepen mensen. Ton nam de inhoud voor zijn  rekening, Dorien zorgde voor de praktische kant van de organisatie.  Deze ervaring, interesse en motivatie willen ze graag voor geïnteresseerde mensen blijven inzetten, juist nu ze allebei zijn gepensioneerd en daar veel meer tijd voor hebben. In juli 2021 hebben ze deze stichting opgericht. Dorien maakte aanvankelijk deel uit van het bestuur. Ze wilden echter gaandeweg volledig voldoen aan de Governance Code Cultuur en streefden naar een onafhankelijk stichtingsbestuur waarin jongere bestuurders zitting zouden nemen. Tussen november 2021 en april 2022 vonden ze hen: Ghislaine In de Braek, Rik Kroese en Peggy van Sebillen. In mei 2022 liet Dorien zich als bestuurder uitschrijven.

Ton doet wat hij altijd al het liefste deed: hij richt zich volledig op de inhoud van de activiteiten. Tot mei 2023 is dat in elk geval het schrijven en samenstellen van het boek ‘Meer dan een beeld – gestoorde verhoudingen’.