INHOUDSOPGAVE

Voorwoord
Deel I. DEKOLONISEREN
1 Uit de schaduw
2 Coen en Colston
3 Claim je ruimte
Deel II. DE GROTE SOCIËTEIT
4 Eerbetoon
5 Komen en gaan of blijven
6 Hoofd en romp
7 Op stand
8 Monumentale propaganda
Deel III. GELOOF IN BEELDEN
9 Het idoolargument
10 Wonderlycke afsmytinghe
11 Gulzige beelden
Deel IV. BEELDSPRAAK
12 Zeg het met beelden
13 Breuken helen?
Deel V. RUIMTE VOOR DE KUNST
14 Crisis
15 Plaatsbepaling
16 Publicipatie
17 Werken monumenten ?
18 Zeggenschap en zeggingskracht
19 Ecologie
x Bronnen / Fotoverantwoording  / Register van beeldenmakers