ODE AAN DE MAASTRICHTSE BUITENBEELDEN

Ton Quik, LGOG-lezing  8 april 2024

 
In de Maastrichtse openbare ruimte staan tweehonderd beelden van uiteenlopende statuur. Met een lezing voor het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap wil Ton Quik dat voornamelijk twintigste-eeuwse beeldenbestand bekijken aan de hand van de omvattende vraag die als een rode draad door zijn boek Meer dan een beeld (2023) liep: Waarom staat dít beeld hier (nog)?
Een gang langs de buitenbeelden in zijn woonplaats beleeft hij als een wandeling door een cultuurhistorisch patchwork. Heeft de beeldencollectie een eigen sfeer? Is er een Maastrichtse mix van de wijsheid van de opdrachtgevers, het beleid van de gemeente, de aanwezigheid van twee kunstacademies en de artistieke vitaliteit van de kunstenaars? Is het, bekeken op de schaal van één stad, mogelijk om te spreken van een bepaald ‘beeldengevoel’ dat bij alle verschillen in ontstaansperiode en artistieke opvatting wijst op een verwant concept van ‘genius loci’? En zo ja, wat is die waard in een tijdperk dat zo krampachtig omgaat met gedeelde waarden?
De lezing wordt gehouden op maandag 8 april in Stayokay Hostel, Maasboulevard 101, Maastricht. Aanvang 19.30 uur. Gratis voor leden LGOG; gasten betalen € 5.
Han van Wetering. 't Zaat herremenieke 1993
Alphons Boosten en Charles Vos. Sint Servaasfontein 1934