DOELSTELLING

Reflectie op de wisselwerking en grensovergangen tussen beeldende kunst en andere culturele gebieden.

 

BELEIDSPLAN 2021-2023

ACTIVITEITEN

publicaties

lezingen

excursies

 

STRIJD OM DE BEELDEN -
BEELDENSTROMEN EN BEELDENSTORMEN

 

Lezing Ton Quik 

auteur van Meer dan een beeld – gestoorde verhoudingen

Standbeelden doen er tegenwoordig weer toe. Dat is niet verwonderlijk in tijden van culturele spanningen. De protesten tegen beelden van ‘foute’ helden uit het verleden maar ook de talrijke nieuwe oprichtingen getuigen van toenemende aandacht voor de publieke boodschappen die de beelden uitdragen. Dat zijn tekens van veranderende mondigheid, verhalen van zovele zelfbeelden die vragen om aandacht. Is die sociale interactie de functie van standbeelden?

In Meer dan een beeld – gestoorde verhoudingen (IJzer, 2023) geeft de auteur een levendig beeld van de rol van standbeelden en monumenten die bij politieke en culturele omslagen het duidelijkst aan het licht komen. Aan de hand van voorbeelden uit heden en verleden schetst hij de verschillende oplossingen voor de omgang met gewilde en betwiste beelden. ‘Laat staan’ of ‘doe weg’ blijken lang niet de enige mogelijkheden te zijn. Wat zijn de alternatieven en welke rol hebben kunstenaars en erfgoedautoriteiten? In de lezing geven tientallen voorbeelden voldoende stof tot nadenken.

De Nederlandstalige lezing, die wordt ondersteund met zestig dia’s, duurt ca. 50 minuten. Kosten: € 100 + reis- en verblijfskosten.

Inlichtingen en reserveringen:

info@stichting-grensovergang.nl

Telefoon: 06 82644740

 

Lees verder

Ton Quik CV